Legalizacija / Ozakonjenje

LEGALIZACIJA - OZAKONJENJE OBJEKATA

Legalizacija – ozakonjenje objekata se odnosi na objekte izgrađene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao i na objekte koji nemaju uslove za izdavanje upotrebne dozvole, pritom izgrađene i vidljive na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine.

PomoćnI i drugI objektI kojI su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, skladišta…), takođe mogu biti predmet legalizacije.

Predmet ozakonjenja može biti i zgrada na kojoj su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija) sa ili bez završne fasade.

Ozakonjenje predstavlja način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, to je validan dokument koji obezbeđuje uslov za upis prava svojine na objektu.

IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA ZA POTREBE OZAKONJENJA SADRŽI

1. Elaborat geodetskih radova
2. Snimak izvedenog stanja objekta (sastoji se iz opšte, tekstualne, numeričke i grafičke dokumentacije)
3. Izjava odgovornog projektanta da objekat ispunjava osnovne zahteve u pogledu nosivosti i stabilnosti
4. Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje
5. U slučaju da nezakonito izgrađeni objekat visokogradnje ima BRGP (bruto razvijenu građevinsku površinu) veću od 2000 m2 i / ili spratnost veću od P+4, sastavni deo izveštaja je i izjava projektanta sa odgovarajućom licencom da objekat ispunjava uslove u pogledu zaštite od požara, prema propisima koji su važili u vreme izgadnje tog objekta

Cene i visine Taksi za proces ozakonjenja / legalizacije građevinskih objekata:

Vlasnici koji su već u podneli u prethodnom periodu zahtev za legalizaciju, kao i oni koji će to tek učiniti, plaćaće samo fiksnu taksu koja za stambene objekte do 100 m2 iznosi 5.000 dinara, a do 200 m2 iznosi 15.000 dinara, kao i one do 300 m2 iznosi 20.000 dinara, a preko toga 50.000 dinara. Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 m2 je 250.000 dinara, za objekte od 500 do 1.000 m2 je 500.000 dinara, a za objekte do 1.500 m2 iznosi 1.000.000 dinara.

Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Profesionalno, Pouzdano, Prijateljski